Uncategorized


민희진이 술 사줬다는 일반인 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

친분 전혀 없는데 골든벨을 울려버리네 ㄷㄷㄷ

이게 돈 많은 상여자인건가

나도 해외에서 민희진 자만추했으면ㅋㅋㅋ